บอลสเต็ป บอลชุด

บอลสเต็ป บอลชุด

ทำไมเด็กบางคนอาจเป็นสเตรปโธรทบ่อยกว่าคนอื่น

ทำไมเด็กบางคนอาจเป็นสเตรปโธรทบ่อยกว่าคนอื่น

เนื้อเยื่อต่อมทอนซิลจากเด็กที่ติดเชื้อซ้ำๆ มีโครงสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญน้อยกว่า สำหรับเด็ก การเป็นสเตรปโธรทครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นความเจ็บปวด นอกจากนี้ยังเป็นปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเพียงเล็กน้อย ตอนนี้การศึกษาที่วิเคราะห์ต่อมทอนซิลในเด็กชี้ให้เห็นว่าทำไมการติดเชื้อซ้ำๆ จึงอาจเกิดขึ้นได้ เด็กที่ติดเชื้อ สเตรปแบบเป็นซ้ำ มีโครงสร้างภูมิคุ้มกันที่เล็กกว่าซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาแอนติบอดีในต่อมทอนซิลมากกว่าเด็กที่ไม่ติดเชื้อซ้ำ นักวิจัยพบว่า นอกจากนี้ อาการเจ็บคอบ่อยครั้งยังไวต่อโปรตีน ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งขัดขวางการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของร่างกาย...

Continue reading...